Ika Control

Certyfikaty

 • Koncesja MSWIA.
 • Wpisy na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 • Certyfikaty dla przedsiębiorców i personelu na instalowanie, konserwację, serwisowanie systemów ochrony przeciwpożarowej.
 • Certyfikaty dla przedsiębiorców i personelu na instalowanie, konserwację, serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
 • Certyfikat Rokonet na systemy alarmów włamaniowych.
 • Certyfikat Aritech na systemy sygnalizacji pożaru.
 • Certyfikat Cerberus na systemy sygnalizacji pożaru.
 • Certyfikat Bosch na dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 • Certyfikat Belimo na systemy monitorowania klap pożarowych.
 • Certyfikat Pelco.
 • Certyfikat D+H Mechatronic AG na systemy oddymiania.
 • Certyfikat ochrony obwodowej INTREPID.